ZEYTİN DÜKKANI MARKAMIZ

ZEYTİN DÜKKANI Sistanbul Danışmanlık Hizmetleri - İthalat İhracat Firmasının markasıdır. Firmamızın kuruluş tarihiyle birlikte üretimi yapılan ürünler için kullanmak üzere bir marka seçip Marka Stratejisi oluşturmak ve oluşturulacak marka değeri için kullanacağımız stratejik işlevleri;
SAHİPLİK İŞARETİ,
FARKLILAŞTIRMA,
İŞLEVSEL ARAÇ,
SEMBOLİK,
RİSK AZALTICI,
KISAYOL ARACI,
YASAL ARAÇ,
STRATEJİK YAKLAŞIM şeklinde değerleyip planladık.

Bu planla birlikte Türk Patent Enstitüsü nezdinde Şubat 2013 tarihinde 2013/13504 dosya numarasıyla Marka Tescili için başvuruda bulunduk.
Markalaştırma, markanın ortaya çıkarılma sürecine şirketin tamamının ortak olduğu, temel bir stratejik süreçtir. Sürecin içerisinde beklenmeyen / plana dahil edilmemiş H/T gerçekleşip bir firma tarafından Marka Tescili isteğimize itirazda bulunulmuştur. Bu süre zarfında Zeytin Dükkanı Markasını hem biz hem de itirazda bulunan firma kullanmaya devam etmiştir.
Türk Patent Enstitüsünün İtirazı inceleyip son kararı vermesi müteakibinde avukatlarımız gereken hukuki süreci başlatacaktır.