YÖNETİM VE İDARİ DANIŞMANLIK

Eğer şirketiniz;
• Büyüyorsa ve daha fazla büyüyebileceğine inanmanıza rağmen o potansiyele ulaşmakta Kurumsal Yönetim eksikliği yüzünden zorlanıyorsanız
• Kendi faaliyet gösterdiği sektörde olabilecek en iyi yere gelmişse; ancak siz yeni sektörlerle beraber yeni atılımlar planlıyorsanız
• Satışlarını artırmasına rağmen karlılığı düşüyorsa
• Bir görevi kimin üstlendiği belirli olmadığından Yönetim eksikliği olarak görev ortada kalıp yapılmadığından ötürü huzursuzluk yaşıyorsa
• Yurtdışındaki dünya devi rakibinizin izinden gitmek istiyor; ama bir türlü nereden başlayacağınızı bilemiyorsa
• Yönetimi yeni nesle devretmek üzereyse; ve yeni neslin şirketi daha da ileriye götüreceğine garanti altına alacak bir Yönetim sistemi kurma ihtiyacı hissediyorsa şirketinizin sorunlarını çözümlemeyi garanti ediyoruz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlık yaklaşımı:
1. Mevcut Durum Analizi
2. Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
3. Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi
4. Stratejik Yönetim Planı Oluşturma
5. Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Günümüzün hızla değişen, gelişen dünyasında ve sürekli bir rekabet ortamında olan şirket yöneticileri, kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmek amacıyla, şirketlerinin varlığını devam ettirirken yasal olarak yerine getirmek zorunda oldukları görev ve sorumluluklar için muhasebe ve mali işler konularında dış kaynak kullanımına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu değişen, gelişen yapı içerisinde bizlerin yani meslek mensuplarının sunmuş olduğu dış kaynak kullanımına bağlı muhasebe ve mali işler hizmetleri de değişime uğramaktadır. Bu hizmetleri müşterilerimize sunarken, müşterilerimizle tam bir işbirliği içerisinde çalışarak onların değişen ihtiyaçlarına ve firma yapılarına uygun, esnek bir yapıda hizmetlerimizi sağlamak bizim yaklaşımımızı oluşturmaktadır.