PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI

Pazarlama bir malın ya da hizmetin satıldığı pazarın boyutlarını görmek ve o pazara göre çeşitli stratejiler üretmektir(fiyat,satış kampanyaları ve reklam gibi).
Pazarlamada amaç şirkete ya da markaya hem yeni müşteri çekmek, hem de mevcut müşteriyi korumaktır. Pazarlama sürecinde satış yoktur.
Satış ise, satış görüşmesinin sonucunda bir kontrat imzalanması, anlaşma yapılması, sipariş alınması ya da fatura kesilmesi gibi satışı kapatan bir süreçtir.Cümlenin sonuna noktayı koymak gibidir.
Pazarlama müşteri odaklılığı gerektirir. Satış ise daha çok satıcıya odaklanır. Pazarlamada ana hedef, şirketin tüm stratejilerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yönetmektir.
Satışı da detaylı açıklayacak olursak, ürün, hizmet ya da bir fikrin;
– en uygun zamanda
– en uygun kişiye
– en uygun yerde
– en uygun yöntemle
uygun bir bedel karşılığında el değiştirmesidir.
Bir başka tanıma göre; Satış, bir tüketicinin veya müşterinin bir ürünü ya da hizmeti satın almasını sağlamaya yardım etme veya yönlendirme çabalarıdır.
Pazarlama ise, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun biçimde değişimi sağlamak üzere ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir.
Pazarlama, üretimden önce başlar ve satıştan sonra da devam eder.

Artan rekabet ve müşteri talepleri sonucunda birçok firma pazarlama ve satış stratejilerini daha etkin kılmaları yönünde bir baskıyla karşılaşmaktadır. Pazarlama ve satış fonksiyonlarına yönelik geleneksel yaklaşımların mevcut piyasa koşullarında uygulanabilirliği yoktur.

Başarılı pazarlama ve satış stratejileri geliştirmek iş dünyasını, pazar yapısını ve müşterileri kapsamlı olarak anlamayı gerektirir. Biz pazarlama ve satış stratejilerini hazırlama konusunda uzun yılların getirdiği deneyime sahibiz. Pazarlama ve satış stratejilerinizi gözden geçirerek olanaklarınızı ve aktivitelerinizi değerlendirip size en etkin pazarlama ve satış modelini önerebiliriz.