İŞ FİKRİ VE ÜRÜN GELİŞTİRME

Fizibilite Etüdü ve Yatırım Planlaması
Yatırım kapasitesi belirlenmesi
Ürün çeşidi ve ürün konusunun belirlenmesi
Yatırım tutarının tespiti
Kaynak maliyetinin hesaplanması
Geri dönüş kabiliyetinin saptanması
Uygun koşullarda kredi temini veya ortaklık olanakları yaratılması
Yararlanılabilecek teşvik unsurlarının geliştirilmesi

İş Geliştirme Ve Pazarlama Yönetimi
• Ürün ve hizmet çeşidine uygun hedef kitlenin belirlenmesi
• Maliyet tasarrufu sağlayacak verimlilik yöntemleri geliştirilmesi
• Yeni satış ve sunum stratejileri belirlenmesi
• Teknolojik yenilik ve modernizasyon yöntemleri geliştirilmesi
• Yeni pazar olanaklarının yaratılması
• Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması
• Etkili reklam teknik ve yöntemleri geliştirilmesi

Ürün Portföy Analiz Hizmetleri ve Üretim Verimliliği Hizmetleri ile ürünün fabrikaya girişinden, paketlenip çıkışına kadar ürünü takip edip iş ve zaman etütlerini alıyoruz. Değer Akışını haritalayarak, müşterimize para kazandıran ve kaybettiren noktaları tespit ediyoruz. Japonya, Amerika ve Almanya gibi üretimin en ileri gelen ülkelerinde uygulanan ve başarısı kanıtlanmış yöntemleri, müşterimizin özel şartlarına uyarlayarak sorunlara, basit ve yalın çözümler üretiyoruz. Üretilen çözümleri uygulamaya koyuyor ve üretim adetlerindeki yükselişi veya üretim verimliliğindeki artışı gerçekleştiriyoruz. Gerektiği noktalarda, ürünleri ve kalıpların bilgisayar destekli simülasyonlarını yapıp; malzeme tasarrufuna gidiyor veya üretilebilirliğini kolaylaştırıyoruz. Operasyonu sürekli iyileştirme her şirket için bir ön şarttır. Bu en iyi şirket için bile geçerlidir. Biz, verimliliği arttırmak için bir dizi enstrüman sağlar, kilit süreçlerin yeniden tasarlanmasını yönetir, karmaşıklığı azaltır ve önerilen çözümlerin somut olarak uygulanmasını sağlarız.