BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI

WWW

Web sitesi temel kurumsal kimlik çalışmalarından biri olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda sizin için kurumunuza, şahsınıza, ürününüze, markanıza uygun bir site tasarlayabiliriz. Ya da çok daha kolay olarak sektörel olarak hazırladığımız bir siteyi size uyarlayabilir böylece daha uygun maliyetlerle ve daha kısa zamanda yayında olabiliriz.

Network Hizmetleri

Günümüzde gittikçe büyüyen verinin iletilmesini sağlamak kurumların başarısını etkileyen en önemli unsurlardandır. Doğru bir ağ altyapısı ile gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılayın. Tüm sektörler açısından artan bilginin üretilmesi, korunması, saklanması ve yeniden kullanılabilmesi network altyapılarının doğru ve ölçeklenebilir olması ile karşılanabilir. Firmalar için yaşamsal öneme sahip olan ve ses, görüntü, veri aktarımı doğru yapılandırılmış yerel ve geniş alan ağları ile mümkündür. Sistanbul olarak tecrübeli danışmanlar ile müşterilerin ihtiyacı, yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek yerel ve geniş alan ağlarının analizi, planlaması, optimizasyonu, kurulumu ve entegrasyonu hizmetleri sunmaktayız.

İletişim Alt Yapı Hizmetleri

İletişim Altyapı Hizmetleri e-posta ve anlık mesajlaşma ihtiyaçlarını verimli şekilde kullanmanıza olanak sağlar. Kurum içi ve dışı sesli, görüntülü ve yazılı iletişim altyapısının doğru yapılandırılmış olması iletişim ihtiyaçlarını kolaylaştırmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak açısından önemlidir. Merkezi yönetim ile şirketin iletişim prensiplerini ve e-postlarını daha iyi korunması sağlanabilir. İletişim altyapısı, kurum veri merkezinde kurulabilir, bir bulut hizmeti olarak alınabilir, ya da kurumunuzun gereksinimlerine göre bu iki yaklaşım bir arada kullanılarak dağıtılabilir.

Yedekleme ve Arşivleme Hizmetleri

Yedekleme/Arşivleme Hizmetleri ile yaşanabilecek felaketlerde zaman, maliyet ve veri kayıplarını önleyin. Firmalarda her geçen gün veri miktarının artması ve bu verilerin kurumsal süreçlerde önemli bir rol oynaması mevcut/potansiyel risklere karşı önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır. İş sürekliliğinin sağlanması açısından verilerin yedeklenmesi, arşivlenmesi ve sağlıklı olarak tekrar kullanılabilmeleri doğru teknolojilerin seçilmesi, kurulumu ve yönetilmesi ile mümkündür.

E-Bülten

Düzenli olarak gönderilen e-bültenler müşterilerinizin, üyelerinizin sizi hatırlamalarına yardımcı olacaktır. Hem gelişmelerinizi paylaşacak hem de onları hatırladığınızı göstereceksiniz.
İster misiniz?
Sizler için e-bülteninizi tasarlayalım ve üyelerinize gönderelim.