İletişim Alt Yapı Hizmetleri

İletişim Altyapı Hizmetleri e-posta ve anlık mesajlaşma ihtiyaçlarını verimli şekilde kullanmanıza olanak sağlar. Kurum içi ve dışı sesli, görüntülü ve yazılı iletişim altyapısının doğru yapılandırılmış olması iletişim ihtiyaçlarını kolaylaştırmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak açısından önemlidir. Merkezi yönetim ile şirketin iletişim prensiplerini ve e-postlarını daha iyi korunması sağlanabilir. İletişim altyapısı, kurum veri merkezinde kurulabilir, bir bulut hizmeti olarak alınabilir, ya da kurumunuzun gereksinimlerine göre bu iki yaklaşım bir arada kullanılarak dağıtılabilir.