Yedekleme ve Arşivleme Hizmetleri

Yedekleme/Arşivleme Hizmetleri ile yaşanabilecek felaketlerde zaman, maliyet ve veri kayıplarını önleyin. Firmalarda her geçen gün veri miktarının artması ve bu verilerin kurumsal süreçlerde önemli bir rol oynaması mevcut/potansiyel risklere karşı önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır. İş sürekliliğinin sağlanması açısından verilerin yedeklenmesi, arşivlenmesi ve sağlıklı olarak tekrar kullanılabilmeleri doğru teknolojilerin seçilmesi, kurulumu ve yönetilmesi ile mümkündür.