DEĞERLERİMİZ

İlke ve Değerlerimiz…
* Evrensel ahlaki değerler (Saygı, Sevgi, Güven, Dürüstlük, Sabır, Adalet, Anlayış ve Hoşgörü, … vb.) konusunda tutarlı davranırız.
* Rekabet güçümüzüm kaynağı çalışanlarımızdır.
* Çalışanlarımız, Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve toplumumuzla ilke ve değerlerimiz çerçevesinde güven ortamı oluştururuz.
* Takım ruhu içinde başarılarımızı takdir ederek, sorunların oluşmasına fırsat tanımayız, çıkabilecek sorunlarda çözüm odaklı davranırız.
* Oluşturduğumuz projeleri zamanında ve zorluklardan yılmadan birbirimizi yücelterek ve destekleyerek başarıyla bitiririz.
* Sürdürülerilir ticari başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedefleriz.
* Sorumluluk gerektiren bir konumda olan bizler, görevlerimizi yerine getirmede, sorunlara daima en yakın ilgi gösterir, özgür ve yaratıcı bir yaklaşım içinde inceler, pratik ve geçerli çözümler üretiriz.
* Çevre ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun bilincindeyiz.