Sistematik Yaklaşım

Sistem bütünlüğü içerisinde çözümlenen tüm problemler kişi bağımlılığı olmadan kurumsal çözümlemelerle planlanmaktadır.