Hizmetlerimiz

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İşletmelerin değer yaratmalarına destek olmak amacıyla, temel faaliyet alanlarında performansın iyileştirilmesi için çeşitli hizmetler sunuyoruz. Uzman ekiplerimizle, tespit edilen iyileştirmelerden yarar sağlamasını mümkün kılacak süreçlerin sisteme yerleştirilmesine destek oluyoruz.

Bu kapsamda; işletmelerin stratejilerini ve hedeflerini nasıl destekleyeceğimizi değerlendiriyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizden faydalanarak yepyeni bir yaklaşım sunuyoruz. Varsayımları sorguluyor, karmaşıklığı azaltmayı ve etkinliği artırmayı hedefliyoruz.

Bugünkü iş ortamında, risk yönetimi ve iç kontrolün önemi artmış; risk veya iç kontrol çalışmalarını kurumsal tabanda uygulamaya çalışanlara daha büyük sorumluluklar yüklemeye başlamıştır. Üst yönetim ve yönetim kurulu üyeleri artık iş riskleri ve iç kontrol mekanizmalarının gözetiminde daha büyük beklentiler ile karşı karşıyalar. Birçok dış faktör risk ve kontrol üzerinde daha çok yoğunlaşmayı gerektirmekte; şirket ortaklarının kurumsal yönetim, uyum, risk yönetimi ve iç kontrol hakkındaki beklentilerini arttırmaktadır. Kurumlar bu baskılar karşısında önemli yatırımlar yapmıştır ve halen yapmaktadırlar.

İşletme performansının iyileşmesini sağlayan bütünsel bir risk yönetimi yaklaşımı sunuyoruz. Bu çerçevede, risk değer zinciri boyunca verimliliklerin ve değerin artması için, geleneksel olarak birbirinden “kopuk” veya bağımsız olarak yürütülen risk yönetimi uygulamalarının entegrasyonu ve bütünlüğünü sağlamayı amaçlıyoruz.